Wat wij bieden

Het Anker is een kleinschalige, christelijke basisschool. Wij kennen alle kinderen en bieden de kinderen een veilige plek om te leren en zich te ontwikkelen. Normen en waarden zijn belangrijke pijlers waarbinnen het onderwijs plaatsvindt.

Wij hebben onderbouwgroepen, die leren door te spelen en te ontdekken aan de hand van thema's. De  andere groepen , enkel of soms gecombineerd, krijgen ook boeiend onderwijs met gebruik van moderne media en werkvormen en middelen. 

Wij bieden boeiend onderwijs aan de hand van moderne methoden. Engels krijgen onze leerlingen vanaf groep 1.  Naast de bekende vakken leren we de leerlingen ook vaardigheden aan zoals: denkgewoonten, zelfstandigheid, samenwerken en computervaardigheden. 

Vanaf groep 2 werken leerlingen ook in ons Denk & Doelab, een ontdeklokaal, waarin kinderen kunnen experimenteren, programmeren, uitvinden, creatief naar oplossingen zoeken en 3d-tekenen en 3d-printen.