Wat wij bieden

Het Anker is een kleinschalige, christelijke basisschool. Wij kennen alle kinderen en bieden de kinderen een veilige plek om te leren en zich te ontwikkelen. Normen en waarden zijn belangrijke pijlers waarbinnen het onderwijs plaatsvindt.    Onze waarden staan centraal in de samenwerking met elkaar".

Binnen een veilige leer- en leefomgeving werken wij (leerkrachten, kinderen en ouders) samen vanuit de volgende waarden:

  • (zelf-)vertrouwen: “We groeien in (zelf-)vertrouwen door elkaar te zien en te waarderen.
  • Respect: “We geven elkaar de ruimte en houden rekening met onze omgeving.”
  • Samenwerking: “We leren door elkaar te ontmoeten en onze krachten te bundelen.”
  • Nieuwsgierigheid: “We stellen vragen en ontdekken samen hoe we met plezier tot leren komen.”
  • Plezier: “We werken met passie en plezier en laten trots zien we zijn en wat we kunnen.”

Wij hebben onderbouwgroepen, die leren door te spelen en te ontdekken aan de hand van thema's. De  andere groepen , enkel of soms gecombineerd, krijgen ook boeiend onderwijs met gebruik van moderne media en werkvormen en middelen. 

Wij bieden boeiend onderwijs aan de hand van moderne methoden. Engels krijgen onze leerlingen vanaf groep 1.  Naast de bekende vakken leren we de leerlingen ook vaardigheden aan zoals: denkgewoonten, zelfstandigheid, samenwerken en computervaardigheden. 

Vanaf groep 2 werken leerlingen ook in ons Denk & Doelab, een ontdeklokaal, waarin kinderen kunnen experimenteren, programmeren, uitvinden, creatief naar oplossingen zoeken en 3d-tekenen en 3d-printen.