Groep 8

Groep 8 is het eindstation van de basisschool. Als deze groep doorlopen is, hebben de leerlingen voldoende basis om het vervolgonderwijs in te gaan. De niveaus lopen uit elkaar en elk kind leert naar vermogen. Ook hier start de leerkracht met een hartelijk ontvangst van de kinderen bij de entree van de klas. Na de dagopening werken de leerlingen vrij zelfstandig. Naast de instructiemomenten van de leerkracht hebben ze ook, na hun dagtaken een weektaak. De wereld is het terrein waarover ze leren met onze wereldorientatiemethode. Rekenen varieert van moeilijk tot ingewikkeld. Voor Engels gebruiken ze de methode Take it easy, waarbij native speakers met een perfecte Engelse uitspraak de lessen opkleuren.

Er wordt dit jaar voorlichting gegeven aan ouders en kinderen over de procedure naar het Voortgezet onderwijs. Groep 8 gaat ook een aantal scholen bezoeken om daar te kijken en lessen te volgen. Groep 8 heeft vaak nog andere activiteiten die typisch groep 8 zijn: schoolkamp en afscheidsavond. Wij willen graag, met u, dat de leerlingen na de basisschool op een juiste plek hun onderwijs vervolgen. Na de gesprekken in januari weten de leerlingen al waar ze heen zullen gaan. De eindtoets zal dit hopelijk bevestigen. Dan hebben ze een 8-tal jaren op Het Anker geleerd, gepresteerd en een plezierige tijd gehad.