Groep 5

In groep 5 heet de leerkracht elk kind welkom bij het binnenkomen in de klas. 'Binnen is beginnen'. Op het bord staat wat de kinderen gelijk kunnen doen. Als iedereen er is en de juf het tijd vindt voor een ander vak, ruimen de leerlingen hun spullen op. Op het bord staat ook wat er deze dag geleerd gaat worden.  In de klas zijn ook de doelen zichtbaar waaraan gewerkt wordt dit blok. Na het Trefwoordverhaal en de dagopening volgen de leerlingen het dagprogramma. Nieuw in groep 5 zijn de zaakvakken: aardrijkskunde , geschiedenis en biologie met de wereldorientatiemethode van Blink. Wat wordt de wereld groot!  Met rekenen wordt er tot de 1000 gerekend. Bij Getal en Ruimte Junior, onze rekenmethode zit ook software, waarbij de leerlingen op hun niveau kunnen oefenen.  We gebruiken bij het leren de Denkgewoonten en met allerlei samenwerkingsvormen leren we ook met alle kinderen uit de groep samen te werken aan opdrachten.

Er wordt in groep 5 les gegeven in mediawijsheid. Als je op de computer goed aan de slag wil, moet je ook weten hoe je er mee om gaat. In groep 5 kunnen de kinderen ook experimenteren, ontdekken en programmeren in het Denk & Doelab.  Kunnen en durven praten in het Engels is het doel bij de Engelse lessen uit Take it easy.