Uw kind aanmelden

Hoe meldt u uw kind aan?Wij vinden het erg  belangrijk, dat u een goed beeld van onze school heeft, voordat u uw kind aanmeldt. De basisschoolperiode is een zeer belangrijke periode in het leven van uw kind. Deze zorg nemen wij graag op ons. U moet echter vanaf het begin een goed gevoel hebben bij uw keuze voor onze school en wij het gevoel hebben, dat wij uw kind de juiste begeleiding kunnen geven. Daarom maken wij graag veel tijd vrij voor een zorgvuldige aanmeldingsprocedure.Het Anker staat open  voor  alle  ouders  en  kinderen. Wel  vragen wij,  dat u onze  identiteit, kernwaarden en inhoud van onderwijs respecteert. Bij de aanmelding van kinderen die van een andere school komen, kijken we vooraf of wij de eventueel gevraagde  speciale zorg kunnen bieden.

Nieuwe leerlingen

Uw dochtertje of zoontje wordt binnenkort vier jaar en u heeft belangstelling voor onze school:Neemt u contact met ons op. De directeur of locatieleider maakt een afspraak met uw kind en u voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. Uw kind is hierbij van harte welkom! U ontvangt tevens de nodige schriftelijke informatie. Natuurlijk  kunt u ook onze website raadplegen. Wilt u nog graag een vervolggesprek, dan is dat geen probleem.

Besluit u  om  uw  kind  bij  onze  school  aan  te  melden, dan  kan het  inschrijfformulier worden ingevuld.

- Drie weken voordat uw dochter/zoon vier jaar wordt, ontvangt hij/zij een ‘welkom op school kaart’ met daarop de dag van  de eerste schooldag, de groep waarin het komt en een uitnodiging met de wenmomenten.

- Om  te  wennen  kan  uw  kind  voordat  het  vier  jaar  wordt vier middagen in  de toekomstige groep meedraaien.

- De praktijk heeft ons geleerd, dat de maand december en de laatste drie weken voor de zomervakantie voor nieuwe kinderen geen fijne momenten zijn om te wennen of als vierjarige te starten. We plannen daarom geen gewenningsdagen in  die  periode.  De  eerste  schooldag  is  in  die  gevallen  na  de  kerst- of  zomervakantie.

-Startdatum.  De  dag  nadat  uw  kind  vier  jaar  is  geworden  start  de  hopelijk prachtige  ‘schoolcarrière’.  Vanaf  vijf  jaar  is  uw  kind  leerplichtig.  Voor  de continuïteit  in  de  ontwikkeling  van  uw  kind  en  de  groep  gaan  wij  er  echter vanuit, dat uw kind als vierjarige alle dagen op school komt. Mocht een kind dat soms  niet  aankunnen,  dan  vinden  we  daar  altijd  samen  met  u  een  oplossing voor. Wilt u eventuele afwezigheid aan ons doorgeven?