Groep 3

De juf begroet elk kind bij de drempel van het lokaal. In groep 3 heeft elk kind z'n eigen tafel en stoel. De dag begint met een verhaal uit Trefwoord, onze godsdienstmethode. We zingen en openen de dag. Dan wordt er gewerkt en geleerd volgens het dagritme welke op het bord hangt. Het lezen, schrijven en rekenen zijn de vakken waar veel tijd aan wordt besteed. We gebruiken voor lezen de nieuwste methode van Veilig Leren Lezen.  Wat een ontdekking is het toch als je kunt lezen!

Niet elk kind leert in hetzelfde tempo. Daarom wordt er op verschillende niveaus les gegeven. Soms gaat het leren sneller en soms heb je nog wat extra instructie nodig.  Naast leren in de klas hebben we ook gym, gegeven door de gymmeester. Zeker in het begin van groep 3 spelen we nog regelmatig buiten. We hebben dit gewoon nodig.

Ook Engelse les krijgen we en wereldorientatie, tekenen, knutselen en verkeer.  In groep 3 krijgen we ook twee keer een rapport. Dit krijgen we mee in januari/februari en in juni. Dit rapport is ook beschikbaar via het ouderportaal.  Behalve de maandelijkse inloopkwartiertjes krijgt u ook de mogelijkheid om op diverse informatieavonden de vorderingen van uw kind te bespreken.