Groep 4

De dag begint met de begroeting van de juf op de drempel van de klas. Welkom! We gaan weer leren deze dag. Wat we gaan leren staat op het bord.  We werken doelgericht. Bijvoorbeeld met rekenen: vandaag gaan we leren meten.  Na de dagopening en het verhaal uit Trefwoord komen andere vakken aan bod. We gaan in groep 4 verder met vlotter technisch lezen. maar er komt ook het begrijpend lezen bij. De spelling van de grotere woorden vinden we in het begin lastig. We krijgen soms extra instructie aan onze oranje instructietafel in de klas. We kennen al veel Engelse woorden en zinnen, want ook hier werken we met Take it easy.  We vinden het fijn als uw kind ook lid wordt van de bibliotheek, zodat ze ook thuis lekker kunnen lezen.

Gym krijgen we van de gymmeester. Op vrijdag hebben we vaak de creatieve vakken.  

Voor muziek gebruiken we de methode 1,2,3 Zing. Ze krijgen ook wekelijks tekenen en handvaardigheid. Elke maand kunt u tijdens het inloopkwartiertje kijken wat uw kind heeft geleerd. En twee keer per jaar zijn er 10-minutengesprekken om het rapport te bespreken.