Schoolgids

In de schoolgids van Het Anker, wordt beschreven wat voor typische school Het Anker is. Onze kleinschaligheid en kwaliteit van onderwijs laten veel ouders voor onze school kiezen. Daarnaast vinden ouders ook belangrijk dat naast kennis en vaardigheden hun kind ook duidelijke normen en waarden meekrijgt op onze school.

In de schoolgids leest u verder over hoe wij denken over onderwijs aan kinderen.

Onze visie op onderwijs. De inhoud van de vakken wordt er in beschreven, maar ook de manier waarop de vakken worden aangeboden.  Hoe gaat het onderwijs bij leerlingen die meer kunnen of ook bij leerlingen waar het leren minder vanzelfsprekend verloopt.  U vindt ook een beschrijving van gebieden als sociale vaardigheden, culturele vaardigheden, burgerschapsvorming en zelfstandigheid.

U leest over hoe we de resultaten van ons onderwijs verantwoorden aan u en aan externen. 

Ook verneemt u informatie over leerplicht en welke stappen u kunt ondernemen bij geschillen en hoe de informatievoorziening en de inspraak is geregeld op onze school  Kortom een gids waarin het onderwijs bij ons op Het Anker is beschreven.  U kunt de complete schoolgids hier downloaden: