Onderwijs in groep 1 en 2

In het onderwijsaanbod bij groep 1 en 2 richten we ons op het spelend en ontdekkend leren. Veel gebeurt in spelvorm en spelactiviteiten. Er worden betekenisvolle activiteiten georganiseerd. Het doel is een brede ontwikkeling.  Belangrijk bij de ontwikkeling is dat de leerlingen emotioneel vrij zijn, dat ze zich goed in hun vel voelen en zelfvertrouwen hebben en dat ze nieuwsgierig zijn om dingen te leren en te ontdekken.

Wij werken in de onderbouw met thema's. Dit is de 'verpakking' van het onderwijs. Onderliggend zijn de leerlijnen, die we volgens een vaste structuur bieden.

Elke morgen wordt er na het ontvangst in de klas, gestart met de kring. In deze gezamenlijke en fijne sfeer start en eindigt de dag. In de kring worden verhalen verteld, wetenswaardigheden uitgewisseld, verjaardagen gevierd, groepsthema's geintroduceerd, pauzehapje en drankje genuttigd.

Als er gewerkt gaat worden kiezen de kinderen een activiteit. Dit gebeurt 's morgens of 's middags via het keuzebord. Via dit bord leren de kinderen zelf keuzes te maken en krijgen overzicht wat ze nog kunnen kiezen en wat ze nog moeten doen. De leerkracht kijkt of er meer begeleiding nodig is of dat er vrij kan worden gewerkt, gespeeld of ontdekt.

De activiteiten zijn een voorbereiding op het leren. (leren omgaan met anderen, leren lezen, leren rekenen, leren schrijven) De kinderen houden een portfolio bij. Een map waarin diverse werkjes zijn opgenomen. Zo kunt u ook de ontwikkeling zien en waar ze trots op zijn. Dit is hun 'rapport'.