Groep 7

De leerkracht schudt de leerlingen de hand bij de start van de dag. Welkom in de leeromgeving. Volgens de samen afgesproken leefregels wordt er in de groep geleerd en met elkaar omgegaan. In groep 7 werken de leerlingen steeds zelfstandiger en op hun eigen niveau. Na de dagopening wordt er gewerkt volgens de volgorde die op het bord staat.  Elk kind weet aan welke doelen hij of zij werkt. Het kan voorkomen dat er op 3 of 4 niveaus wordt gewerkt en geleerd. 

Naast de kernvakken, rekenen, taal, lezen, werken leerlingen ook aan zaakvakken, zoals aardrijkskunde, biologie en geschiedenis met een nieuwe wereldorientatiemethode van Blink. Ook creatieve vakken, tekenen en handvaardigheid. Groepswerk wordt bepaald aan de hand van de lotpot, zodat niet telkens dezelfde kinderen met elkaar werken. Naast de vakken wordt ook gewerkt aan 21-eeuwse vaardigheden, zoals denkgewoonten, zelfregulatie, perspectief nemen en samenwerken.  We doen dat in de groep of in het Denk & Doelab, ons onderzoeks- en experimenteerlokaal. Het huiswerk in groep 7 wordt ook meer: een keer per week leer- en maakwerk. Presentaties doen we ook en met moderne middelen zoals powerpoint, prezi of sway.