Wat heeft uw kind nodig?

" Wij geloven in kinderen en grote mensen die het vermogen hebben om in alles kansen te zien om zich te ontwikkelen, van en met anderen , ook buiten de gebaande paden en gericht op een samenleving waarin mensen zich verbinden met elkaar en op elkaar betrokken zijn. " Dit is het waarom wij onderwijs geven. 

Uw kind heeft hierbij nodig dat hij of zij: 

  • gezien wordt als persoon en gezien wordt in zijn onderwijsbehoeften
  • ruimte krijgt zich te ontwikkelen
  • zelf verantwoordelijk wordt (eigenaar van zijn eigen leren)
  • doelen stelt om te halen 
  • samen leert of van elkaar leert
  • plezier heeft in het leren en spelen

Dat is wat wij op Het Anker uw kind willen bieden en ook willen leren.