Groep1/2

Bij het binnenkomen worden de kinderen begroet door de juf. Ze beginnen in een kring. Na het uitwisselen van belevenissen en de dagopening gaan ze aan het werk. In het aanbod bij de kleuters laten wij ons leiden door de uitgangspunten van basisontwikkeling en ontwikkelingsgericht onderwijs. Er wordt bij onze groepen 1 en 2 gewerkt in thema's. Hierbij raken de kinderen spelenderwijs bekend met technieken (knippen, scheuren, plakken, verven, etc.) en begrippen (vormen, kleuren, tegenstellingen, etc.) en voorbereidende activiteiten voor rekenen, taal en schrijven. Natuurlijk komen ook het spelen met elkaar, het organiseren en opruimen aan bod. Bij het leren kijken de leerkrachten hoe uw kind leert. Wat helpt daarbij en wat juist niet?  Behalve binnen spelen in diverse hoeken, wordt er ook veel buiten gespeeld. Ook gymmen we elke week in het speellokaal. Dan leren we klauteren, rollen, winnen, verliezen, samen spelen.

Alle vorderingen van uw kind wordt in een leerlingvolgsysteem genoteerd. Wij gebruiken hiervoor het BOSOS observatiesysteem. Regelmatig hebben we informatieavonden waarbij we bespreken hoe uw kind zich in de groep ontwikkelt. Van dagelijkse dingen in de groep houden we u op de hoogte via de Social Schools app van de groep van uw kind. Kom gerust langs voor een informatief gesprek of om even in de keuken te kijken.