Schooltijden

Groep 1 t/m 8:

Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag: 08.30 uur - 14.30 uur.  Woensdag: 08.30 uur - 12.15 uur.

Voor alle groepen gaat de deur om 8.25 uur open en lopen de kinderen via hun ingang naar hun klas. 

Door het jaar heen zijn er roostervrije dagen of middagen gepland. Deze vindt u terug in de kalender. Wijzigingen hierin worden bijtijds medegedeeld via website/nieuwsbrief.

Pauze:

De pauzes zijn zodanig ingedeeld dat enkele groepen samen pauze hebben. Dat geldt ook voor de middagpauze.