Een goede plek voor uw kind

U maakt zelf de keuze voor een basisschool voor uw kind. Dat is belangrijk. Uw kind zit ruim 7500 uur op een basisschool, dus neem de tijd om u goed te orienteren. Het Anker is een goede plek voor uw kind. In een veilige omgeving kan uw kind zich ontwikkelen. Wij zijn een kleinschalige baisschool. We kennen alle kinderen en hechten aan belangrijke kernwaarden in de school.

Vanuit die kernwaarden bieden we doelgericht onderwijs, waarbij we niet alleen kijken naar de resultaten, maar ook naar het hele proces. Uw kind wordt naarmate het langer bij ons op school zit, zelfstandiger en ze leren dat samenwerken nodig is. Wij starten in groep 1 al met Engels, omdat we vinden dat dit bij onze kinderen past en omdat het voor de toekomst een belangrijke vaardigheid is om te communiceren. Naast de vakken die de leerlingen leren en het sociaal emotioneel leren, leren we onze leerlingen ook om te gaan met de 21-eeuwse vaardigheden. Wij noemen dit leren met toekomst. Telkens het perspectief bedenken en zien waarom en waartoe je leert.  Kortom Het Anker is een goede onderwijsplek voor uw kind.