Medezeggenschapsraad

Even voorstellen:

Namens de ouders:

  • mevr. Nadesh Jongeneel (notulen)

  • dhr. Jeroen Barto (voorzitter en GMR-lid)

  • dhr. Ruud van Nieuwaal

Namens het personeel:

  • mevr. Amber Christ (secretaris)

  • mevr. Wendy Schot

  • mevr. Jamie Zeegers

Adviserend : mevr. Dorien Wimmenhove

Bij vragen of opmerkingen die u wilt delen met de MR, kunt u mailen naar:
mr-hetanker@nissewijs.nl

Agenda en verslagen MR

 

Reglement medezeggenschapsraad