Leerlingenraad

Op CBS Het Anker hebben we een leerlingenraad. In deze raad zitten er leerlingen uit elke groep, vanaf groep 5. De leden worden democratisch verkozen door de klas.

In de raad worden de leerlingen gevraagd mee te denken op bepaalde onderwerpen die spelen binnen de school. Ook mogen zij zaken aandragen die spelen onder de leerlingen die van belang zijn. Zo is de 'talentenshow' nu een jaarlijks succes en denken de leerlingen mee over nieuw speelgoed op het speelplein.

In de grote aula op het hoofdgebouw staat een brievenbus. Hier kunnen alle leerlingen brieven doen voor de leerlingenraad. Zo kunnen ook de andere leerlingen de leerlingenraad attenderen op zaken die spelen binnen de school.