Visie

Visie: “Ieder kind kan met plezier tot leren komen”

In een rijke, krachtige leeromgeving kan ieder kind met plezier tot leren komen. Daar zijn wij van overtuigd. We vinden dat de leerweg op een natuurlijke manier moet aansluiten bij de talenten en mogelijkheden van de kinderen. We leren kinderen om hun eigen leerweg en passie te ontdekken, spelenderwijs. Door te ‘leren in verbinding ’ontdekken en ontwikkelen kinderen hun eigen gereedschapskist, waar ze de rest van hun leven profijt van hebben.

 Wat zien wij als we kijken naar: onderwijs/wijk/wereld?

·          1.Wij zien kinderen die een plek in de wereld leren vinden

·          2.We zien kinderen die een stevige basis voor later ontwikkelen

·          3.We zien kinderen die respectvol zichzelf en anderen leren kennen

·          4.We zien kinderen die weten waar ze plezier in hebben en slim in zijn

           5.We zien kinderen die ontdekken hoe je tot leren komt

Missie: “Samen leren met plezier”

Op christelijke basisschool Het Anker leren wij samen met plezier. Vanuit een veilige basis ontdekken kinderen wie ze zijn en wat ze nodig hebben om met vertrouwen deel te nemen aan de maatschappij.

 Waar staan wij voor - wat is ons bestaansrecht?:

  • Wij zijn een school waar zo optimaal mogelijk recht gedaan wordt aan / rekening gehouden  wordt met ieders individuele kracht, kleur, talent;
  • Wij zijn een school waar voor allen op sociaal emotioneel, cognitief en motorisch gebied een goede basis wordt gelegd om de toekomst met vertrouwen zo succesvol tegemoet te kunnen treden.
  • Wij zijn een school waar iedereen later met veel plezier, tevredenheid ent trots op terug kijkt.
  • Wij zijn een school die werkt met de werkwijze passend bij ‘boeiend onderwijs’