Visie

Het Anker laat zijn visie zien in het dagelijks onderwijs, waarin we vanuit de kernwaarden onderwijs geven. Komt u gerust kijken hoe wij onze visie in de praktijk waar maken. Wij zijn een school waar kinderen en leerkrachten samen leren met plezier en naar hun mogelijkheden. Hierbij streven we naar elke dag beter leren. Dit kan het beste in een veilige omgeving en met respect voor elkaar en de omgeving. We hebben voor diverse gebieden uitgangspunten geformuleerd. Zij dienen als 'ankerpunten' in onze koers:

 • voldoende leerresultaten voor alle kinderen (op cognitief, sociaal-emotioneel en motorisch gebied) door boeiend onderwijs; de 'wereld' leren.
 • ontwikkeling van eigenaarschap, dus van afhankelijkheid naar meer zelfstandigheid en weerbaarheid
 • eigen verantwoordelijkheid, maar ook gezamenlijke verantwoordelijkheid
 • een 'ordelijke' (veilige, rustige ) omgeving
 • betrokkenheid en verbinding met anderen
 • afstemmen op onderwijsbehoeften
 • een goed draaiende organisatie, met onze verschillende kwaliteiten
 • een actieve participatie van leerlingen, ouders en leerkrachten
 • een open houding t.a.v. alternatieven, nieuwe leerstrategieen, innovaties
 • reflectie: tevredenheid van betrokkenen regelmatig onderzoeken
 • behoud van het goede